Kotły Wszystko o kotłach centralnego ogrzewania

Kotły ekologiczne


Kotły > Kotły ekologiczne

Kotły ekologiczne to kategoria kotłów grzewczych, które są przyjazne środowisku, mamy na myśli tutaj takie urządzenia, których praca nie powoduje nadmiernej emisji do atmosfery substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego określonych w odpowiednich aktach normatywnych. Mianem kotłów ekologicznych możemy nazwać kotły grzewcze takie jak: kotły zgazowujące drewno, kotły na Eko-groszek, czy kotły olejowe. Wszystkie te urządzenia emitują dużo mniej substancji szkodliwych w porównaniu z kotłami węglowymi czy kotłami gazowymi, a podczas pracy spełniają wymagania dotyczące limitów emisji substancji szkodliwych.

Przyjazność dla środowiska naturalnego ekologicznych kotłów grzewczych jest potwierdzana nadaniem znaku Ekologicznego Urządzenia Grzewczego, znak potwierdza również to że technologia kotła ekologicznego jest „zgodna z naturą”. Wystawiany certyfikat potwierdza zgodność pracy kotła pod kątem m.in. emisji przez niego środków szkodliwych pochodzących ze spalania paliw stałych i ciekłych, a w niektórych przypadkach również gazowych. Certyfikat określa jakie jest stężenie szkodliwych substancji produkowanych przez kocioł ekologiczny, określonymi substancjami są m.in. di tlenek siarki, di tlenek azotu czy tlenek azotu.

Podsumowując kotły ekologiczne to z jednej strony stawiany warunek konieczny producentom, aby produkowane przez nich urządzenia redukowały do minimum ilość emitowanych substancji szkodliwych zagrażających środowisku, a z drugiej strony to niepisany obowiązek konsumentów do zakupu takich właśnie urządzeń celu włożenia własnego wkładu w ochronę środowiska naturalnego. Świadomość ekologiczna Polaków w ostatnich latach znacząco wzrosła tak więc jesteśmy na dobrej drodze do czystego środowiska, naszego, tego w którym żyjemy, a przejawia się ona przede wszystkich zakupami jakie decydujemy się zrobić, w większości przypadków stawiamy na jakość nie na oszczędność, tym samym przyczyniamy się do poprawy kondycji środowiska.

© Kotły ekologiczne