Kotły Wszystko o kotłach centralnego ogrzewania

Kotły gazowe


Kotły > Kotły gazowe

Kotły gazowe są jednym z rodzajów kotłów centralnego ogrzewania w których paliwem służącym do podgrzania nośnika ciepła jakim jest zwykle woda jest gaz ziemny. Jest to bardzo wygodny typ kotła ze względu zarówno szybkości przygotowania do pracy, a więc rozpalenia, możliwości kontroli temperatury pracy jak również czystości obsługi. W przypadku kotłów gazowych użytkownik nie ma szans na ubrudzenie się tak jak niestety ma to często miejsce w przypadku kotłów węglowych czy nawet na drewno gdzie mamy bezpośredni kontakt z brudzącym węglem kamiennym jak i sadzami, które też pozostawią czarne ślady. Jednak pomimo tak wielu zalet w porównaniu z kotłami węglowymi kotły gazowe nie znalazły tak szerokiego uznania i zastosowania wśród użytkowników. Powodem takiej sytuacji są koszty paliwa. Gaz ziemny importowany z zagranicy jest drogi w porównaniu z rodzimym węglem kamiennym, który znacznie przeważa w gospodarstwach domowych jako podstawowe źródło ciepła.

Działanie kotła gazowego opiera się o tak zwaną nagrzewnicę. Jest to element złożony z szeregu niewielkich kanalików którymi płynie woda przy stosunkowo dużej powierzchni ogrzewania płomieniem z palnika gazowego woda jest gorąca praktycznie w ciągu 2-3 sekund. Innymi słowy nagrzewnica w kotle gazowym działa odwrotnie do chłodnicy samochodowej. Powietrze i duża powierzchnia chłodnicy odbiera od wody ciepło, natomiast w przypadku nagrzewnicy duża powierzchnia i płomień palnika dostarczają ciepło do wody. Temperatura wody jest regulowana za pomocą wielkości płomienia spalanego gazu ziemnego lub częstości uruchamiania płomienia kotła gazowego w zależności od rodzaju kotła. Ponadto praca kotła gazowego wymaga dość dużych ilości powietrza, zatem w przypadku małych pomieszczeń kotły przystosowane są do pobierania świeżego powietrza z innego miejsca niż miejsce zamontowania kotła gazowego.

© Kotły gazowe