Kotły Wszystko o kotłach centralnego ogrzewania

Kotły miałowe


Kotły > Kotły miałowe

Kotły miałowe jak sama nazwa wskazuję są kotłami, zwykle centralnego ogrzewania, w którym paliwem stałem jest węgiel kamienny, a ściślej mówiąc miał powstały przez rozdrobnienie brył węgla kamiennego. Ze względu specyficzną strukturę miału, który jest dość drobny, nie przepuszcza odpowiedniej ilości powietrza potrzebnej do spalenia go. Powoduje to konieczność zastosowania dodatkowych źródeł nawiewu powietrza, ponieważ zwykłe uchylenie czy nawet całkowite otwarcie drzwiczek jest nie wystarczające. Zapewne nie raz zdarzyło nam się zasypać palenisko kotła miałem i nieraz skończyło to się wygaszeniem kotła ze względu na zbyt małą ilość powietrza. W celu uniknięcia takich sytuacji stosuję dmuchawy, których strumień wdmuchiwanego powietrza jest kierowany bezpośrednio na palenisko kotła miarowego, zapewnia to odpowiednia ilość powietrza potrzebną do spalenia miału a tym samym na jego wypalenie w 99%, co również wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania.

Specyficznym rodzajem kotłów miałowych (nazwa pochodzi od rodzaju spalanego paliwa, ze względu na nośnik ciepła kotły w elektrowniach węglowych są kotłami parowymi ) są kotły stosowane w elektrowniach czy elektrociepłowniach. W celu oszczędności na spalanym węglu i konieczności uzyskania potężnej energii cieplnej do kotła miał jest podawany dyszami pod wysokim ciśnieniem rzędu kilkuset barów. Powstała w ten sposób mgiełka ulega natychmiastowemu spaleniu, spalenie jest tak gwałtowne, że mamy do czynienie z wybuchem pyłu w postaci miału i uwolnieniem olbrzymiej energii cieplnej, która skutecznie radzi sobie wytworzeniem odpowiedniej ilości pary wodnej potrzebnej do poruszenia turbiny, która z kolei wytwarza energię elektryczną. Nauczeni doświadczeniem inżynierowie podejmują działania nad dalszym unowocześnianiem kotłów , pracują zarówno nad podniesieniem ich parametrów pracy co wiąże się z oszczędnościami eksploatacji, jak również podniesieniem bezpieczeństwa pracy tych urządzeń.

© Kotły miałowe